Další vyznamenání pro Zahálku

30.09.2020

První fáze Zahálky získala certifikaci BREEAM na úrovni Very Good. Získání certifikátu je známkou nejvyšších environmentálních standardů v oblasti výstavby. BREEAM na projekty nahlíží komplexně. Kromě energetické efektivity a úspornosti při nakládání s vodou a odpady se zaměřuje i na proces výstavby, včetně volby materiálů či stavebních postupů.

 

Mezi udržitelná řešení patří u Zahálky například technologie nuceného větrání s rekuperací. Rekuperační jednotky umožňují na rozdíl od větrání při otevřených oknech výměnu vzduchu bez hlukového zatížení z okolního prostředí. Zároveň tímto způsobem šetří spotřebu energie na dodatečné vytápění tepelných ztrát, do místnosti proudí čerstvý již předehřátý, resp. ochlazený vzduch. Jednotky jsou vybaveny filtry, vzduch přiváděný do bytů je tedy zbaven nečistot a prachu, a je tak zajištěno zdravější vnitřní prostředí.

Kladné hodnocení získala Zahálka také díky úspornému nakládání s vodou či vybudování parku, v němž bylo pamatováno na využití lokálních druhů zeleně či umístění hmyzího hotelu.